Datacenter

Du är här

Datacenter

Datacenter blir allt mer virtualiserade, det inkluderar även nätverket som de bygger på. Historiskt sett har nätverken i datacentret varit relativt statiskt, men verkligheten ser annorlunda ut idag.

Med virtuella servrar och containers som kan spinna upp på sekunder får inte nätverket bli en flaskhals. Utan nätverket förväntas kunna agera lika snabbt. Samtidigt datacentret kan vara under konstant förändring är det idag mycket mer kritiskt för verksamheten. 

Under åren har vi tyvärr upptäckt att de flesta datacentren inte är byggda för att erbjuda en täckande felisolering, så att ett fel i en del av nätverket kan sprida sig vidare. 

Vi hjälper stora organisationer att designa datacenter. Vi tillhandahåller även felsökning och rådgivning. 

Conscia Netsafe var först i Sverige med att få en medarbetare certifierad som CCIE: Data Center.

Category_Services: