Nätverk

Du är här

Datacenter

Nätverket är navet som hela din IT-miljö vilar på. Om nätverket inte fungerar felfritt så kan alla tjänster ovanför drabbas. Du måste kunna lita på att ditt nätverk alltid fungerar och vill ha ett svar när dina medarbetare säger att ”nätverket är långsamt”.

Vi hjälper våra kunder att designa robusta och flexibla nätverk. Många gånger kan det här arbetet ske efter att vi kommit ut till en ny kund och rett upp en paniksituation i ett dåligt fungerande nätverk.

Lösningarna vi bygger är baserade på Ciscos produkter. 

 

Category_Services: